18:05

Jak byś spełnioną kobietą? +KONKURS z marką AA Intymna

"Spełnienie jest stanem umysłu, pewnej świadomości, sposobu widzenia otaczającego świata" - usłyszałam kiedyś z ust pewnej bliskiej mi osoby. 

Kim jest zatem kobieta spełniona? 
Czy może jest nią szalona nastolatka, która dopiero staje się kobietą, a może zakochana 25-latka która właśnie przyjęła oświadczyny swojego chłopaka. Może przyszła żona która zmierza do ołtarza, a może świeżo upieczona mama.
Czy kobieta spełniona to taka która wie już sporo o życiu ? Ma w tych kwestiach duże
doświadczenie ?
Może wielokrotnie przechodziła przez mniej lub bardziej trudne chwile i miała do czynienia z rożnymi ludźmi i sytuacjami, zarówno tymi najlepszymi, jak i najgorszymi ?

Bardzo często słyszy się że kobiety spełnione to takie, które super sprawdzają się zarówno jako żony, matki, opiekunki domowego ogniska. Ponadto są aktywne zawodowo a do tego mają czas na swoje pasję czy czas wolny. 


Ale czy to rzeczywiście prawda? Czy potrzeba aż tylu "atrybutów" by czuć się kobietą spełnioną ?

Mimo że nie spędzam poranka pijąc ulubioną kawę w pobliskiej kawiarence, czytając przy tym najnowsze firmowe raporty, chwilę po tym jak punktualnie odwiozłam dzieci do szkoły, zrobiłam idealnie zaplanowane zakupy a z samego ranka przygotowałam pełnowartościowe śniadanie dla męża to wiecie co? - czuję się kobietą spełnioną !! :D
Mimo że kolejny raz zaspałam, mój mąż sam prasował koszule a śniadanie kupił w drodze do pracy. Dzieci krzycząc i biegając po domu zrobiły armagedoński bałagan nim odstawiłam je na zajęcia, moją kawę odgrzewam po raz czwarty a zamiast biznesowych wiadomości oglądam "Dzień Dobry TVN" - to mogę śmiało powiedzieć  - kobieta spełniona to JA.

W moim przypadku wcale nie muszę być nienagannie ubraną kobietą biznesu idącą przez życie do wyznaczonego celu by spełniać się w życiu.
Spełniam się jako szczęśliwa żona i kochająca mama. Moje spełnienie to dom pełen śmiechu i radości. I choć czasem z"ciemnej chmury popada deszcz, a nawet i grad" to traktuje te złe chwile,  jako doświadczenie i wyciągam wnioski.
Może warto stwierdzić, że wszystko ma sens. Porażki są potrzebne, aby docenić małe sukcesy. Podejmuję więc walkę ze swoimi słabościami i doceniam siebie.
Trzeba zdać sobie sprawę, że każda z nas jest wartościową i silną kobietą. Każda ma do zaoferowania coś innego.
Każda z nas może czuć się spełniona w różnoraki sposób.

Zatem czy kobieta spełniona to taka, która odniosła sukces na polu zawodowym pnąc się po szczeblach  kariery? Czy kobieta spełniona to może jednak ta zadowolona z siebie i wcale niekoniecznie pracująca zawodowo? A może to taka, która potrafi pogodzić obowiązki zawodowe z wychowywaniem dzieci i jeszcze realizować swoje pasje?  Co Wy myślicie na ten temat ?


__________________________________________________________________________


Z racji że tym razem zaserwowałam Wam typowo "babski" wpis to mam dla Was 
KONKURS MIKOŁAJKOWO - GWIAZDKOWY, 
w którym do wygrania
!!! UWAGA !!! 
>>>> 10 ZESTAWÓW kosmetyków marki AA Intymna <<<<
(wygrywa 10 osób !!)


Aby wziąć udział należy:

- odpowiedzieć (tu na blogu) na pytanie: "Który produkt z serii AA Intymna byłby dla Ciebie idealny i dlaczego?"
O produktach AA Intymna możecie poczytać o TUTAJ  

- zapoznać się z regulaminem

REGULAMIN KONKURSU AA Intymna Mama Cukiereczki
ORGANIZOWANEGO NA STRONIE https://mamacukiereczki.blogspot.com/


1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu „AA Intymna Mama Cukiereczki” zwanego dalej „Konkursem”, jest EMILIA POSZWA, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PLATINIUM CAST EMILIA POSZWA, ul. JAGIELLOŃSKA 60 LOK 87, 03-468 WARSZAWA, Numer NIP 847 147 96 96, dalej zwana „Organizatorem”.
Zleceniodawcą konkursu jest Oceanic SA, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot, zwany dalej „Zleceniodawcą”.
Organizator niniejszy konkurs wykona za pomocą Anna Chwastowska zwanej w dalszej części „Wykonawcą”.
Fundatorem Nagród w Konkursie jest Zleceniodawca.
Konkurs trwa od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. do godz. 23:59.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Wykonawcy https://mamacukiereczki.blogspot.com/ nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Wykonawcy i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Zleceniodawcy oraz Uczestników Konkursu.
Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach stron internetowej https://mamacukiereczki.blogspot.com/.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu a której wizerunek został umieszczony na zdjęciu (zgłoszeniu konkursowym) oraz w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki AA INTYMNA, AA, See Bloggers, Zleceniodawcy, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką AA INTYMNA, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.
Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu mogą zostać opublikowane również na profilach Zleceniodawcy, Organizatora oraz Wykonawcy prowadzonych w ramach serwisu społecznościowego Facebook, Instagram oraz YouTube. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 16 – 21 powyżej.

 2 Uczestnicy Konkursu
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którzy dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.
Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zleceniodawcy, jak również członkowie ich rodzin.

3 Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
zapoznanie się z Regulaminem;
wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.
Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

4 Zasady i przebieg Konkursu
Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym znajdującym się na stronie Wykonawcy https://mamacukiereczki.blogspot.com/ komentarza, w którym uczestnik napisze odpowiedź na pytanie: „który produkt z serii AA Intymna byłby dla Ciebie idealny i dlaczego”?
Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź.
Odpowiedź nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
Komisja przy ocenianiu zdjęć będzie brać pod uwagę kreatywność i zaangażowanie.
Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony na stronie wykonawcy https://mamacukiereczki.blogspot.com/
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu wpisów w profilach Organizatora i Zleceniodawcy prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube. Dodatkowo wpisy, za które przyznane zostaną nagrody, mogą zostać opublikowane na stronach https://mamacukiereczki.blogspot.com/.

5 Nagrody i zwycięzcy
W Konkursie zostanie wybranych przez komisję i nagrodzonych 10 uczestników, którzy otrzymają zestaw kosmetyków – czyli:
- AA INTYMNA MED Advanced  pH 3,5  Specjalistyczna emulsja do higieny intymnej - dozownik 300 ml, 1 szt.
- AA INTYMNA Ochrona&Pielęgnacja DELICATE Kremowa emulsja do higieny intymnej - dozownik 300 ml, 1 szt.
- AA INTYMNA Ochrona&Pielęgnacja FRESH Żel do higieny intymnej - dozownik 300 ml, 1 szt.
- AA INTYMNA Ochrona&Pielęgnacja HELP Ochronne chusteczki do higieny intymnej 20 szt. Nr Ref. 25490
Wartość produktu  wynosi 45,32 zł brutto
Zdobywca Nagrody zostanie poinformowani przez Wykonawcę o wygranej poprzez wiadomość na blogu.
Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik - zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość mailową na adres adriana.golaszewska@platiniumcast.pl. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W zgłoszeniu zdobywca Nagrody winien: (a) podać dane niezbędne do dokonania wysyłki Nagrody wraz z numerem telefonu, (b) wkleić w treść listu oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu AA Intymna Mama Cukiereczki, tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych ustawie o ochronie danych osobowych. Zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Zamawiającego z przysługujących mi osobistych praw autorskich przysługujących mi wobec zgłoszonych do Konkursu wpisów.”


Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody. Zdobywca Nagrody kontaktując się z Organizatorem zobowiązuje się do podania – w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Organizatora - danych niezbędnych do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.
W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, jak również do wykonania obowiązków podatkowych oraz pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Zleceniodawcy oraz Organizatora w związku ze zmianą dat, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie powyżej.
Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody (informacje/dokumenty niezbędne do skorzystania z nich) w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej oraz poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.
W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności:
kiedy Uczestnik napisał więcej niż jeden komentarz pod postem konkursowym.
kiedy Uczestnik działał w sposób naruszający Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika.
Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada Orgnizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.
W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy Nagród otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

6 Przetwarzanie danych osobowych

Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 5 ust. 4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Zleceniodawcy. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora i Zleceniodawcę do odmowy jej wydania.

7 Prawa autorskie
Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej/wpisu/komentarza (zwanych dalej „Dziełem”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu Regulaminu są wszelkie zapisy plików, w szczególności graficznych w programach: flash /FLA/, Corel Draw (cdr.), Adobe Photoshop,
Adobe Reader, Microsoft Paint, Microsof Word, Microsoft Exel, Microsof PowerPoint, w wszelkich formatach, kody HTML i definicje CSS  a także wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, scenariusze, powstałe w związku   z realizacją zadania konkursowego, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim   i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przedmiotem licencji zgodnie  z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie określonym Regulaminem bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenie Zleceniodawcy licencji. Jeżeli po udzieleniu licencji do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora lub Zleceniodawcę ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora lub Zleceniodawcy – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.
Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie wpisu w ramach Profilu) Uczestnik Konkursu udziela Zleceniodawcy licencję niewyłączną do korzystania z Dzieła wraz z możliwością udzielania sublicencji oraz niewyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Z tą samą chwilę Uczestnik upoważnia Zleceniodawcę oraz Organizatora do korzystania z Dzieła w celu przeprowadzenia Konkursu.
Udzielenie licencji, o którym mowa w ust. 4, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych. W szczególności Zleceniodawca uprawniony jest do:
utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,  na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
wprowadzania do obrotu,
wprowadzania odo pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania   w Internecie),
publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 
wystawiania,
wyświetlania,
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub najmu,
dzierżawy,
nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
nadawania za pośrednictwem satelity,
równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła.
Uczestnik Konkursu upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
(a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła,
(b) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
(c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.
Uczestnik zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Dzieła swych autorskich praw osobistych.
Zleceniodawca oraz Organizator mają prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym przeróbek  i tłumaczeń.
Zleceniodawca ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi  w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Zleceniodawca   przysługuje   prawo   włączania   i   wykorzystywania   Dzieła   w   ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).
Licencja niewyłączna, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
Za udzielenie licencji do Dzieła, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

8 ReklamacjeWszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: EMILIA POSZWA PLATINIUM CAST UL. DALANOWSKA 46 LOKAL 46,  03-566 WARSZAWA
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

9 Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Zlecającego, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Zleceniodawcy w serwisie Instagram lub/i Instagram.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: adriana.golaszewska@platiniumcast.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony na stronie Wykonawcy https://mamacukiereczki.blogspot.com/.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – adriana.golaszewska@platiniumcast.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Zleceniodawcy.

10 Odpowiedzialność
Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
Zleceniodawca odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


- będzie mi miło jeśli polubisz  Mama Cukiereczki
- będzie mi miło jeśli polubisz Kosmetyki AA
Konkurs trwa 04-18.12.2017 do godz. 23:59. Można zgłosić tylko jedną odpowiedź.
Wyniki zostaną podane pod tym wpisem do 7 dni od zakończenia. WYNIKI KONKURSU !!
Zestawy kosmetyków AA Intymna otrzymują:
-Kasia Marzantowicz
- Renata Chrypt
- everay
Proszę o informację z danymi na maila (mamacukiereczki@gmail.com)

GRATULUJE !! :)

 

6 komentarzy:

 1. Idealnym kosmetykiem dla mnie byłaby specjalistyczna emulsja do higieny intymnej advanced med+ AA, gdyż w okrsie jesienno-zimowym gdy cały organizm jest osłabiony i podatny na infekcje, bardzo często borykam się z problemami intymnymi, które przychodzą nie wiadomo skąd i są (jak wiadomo) uporczywe.

  OdpowiedzUsuń
 2. Idealnym kosmetykiem dla mnie jest kremowa emulsja Ochrona & Pielęgnacja DELICATE. Każda z nas lubi czuć sie świeżo. Jeśli do tego dochodzi lekka konsystencja i ładny zapach emulsji, która łagodzi i koi a nie wysusza, to jest to produkt dla mnie idealny.

  OdpowiedzUsuń
 3. Mój idealny kosmetyk to specjalistyczna emulsja do higieny intymnej Advanced Med+. Często mam niedobory przyjaznych bakterii więc taka emulsja jest najlepszym rozwiązaniem. Wspomaga utrzymanie naturalnej bariery ochronnej co wcale do łatwych nie należy. Taka emulsja do higieny intymnej to podstawowy kosmetyk w mojej łazience.

  OdpowiedzUsuń
 4. Świetny wpis. Będę na pewno tu częściej.

  OdpowiedzUsuń
 5. Bardzo ciekawie napisane. Super wpis. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń

Copyright © 2016 Mama Cukiereczki , Blogger